Clips de la historia Holandesa

Reis door het verleden van Nederland aan de hand van de 50 vensters van de Canon van de Nederlandse geschiedenis. Wat is de relatie tussen vroeger en nu. Hoe denken wij nu over vrijheid, over religies, over oorlogen en over armoede? 250 kinderen van de basis- school en de brugklas werden uitgedaagd zich te verplaatsen in het verleden, en op hun niveau de link te leggen naar het heden. Is onze geschiedenis van invloed op het leven van vandaag?

De 50 canon-clips zijn gemaakt voor 3 onderwijsniveaus: groep 5 en 6, groep 7 en 8 en de 1e en 2e klas van het VMBO

Project voor IDTV 2007, gekoppeld aan een lesmethode van Wolters-Noordhof

Samenstelling en regie:
Katinka de Maar

Samenstelling en montage:
Anne Geelen

Eindredactie:
Ireen van Ditshuizen

Tekst:
Imme Dros

Vormgeving:
Harry Geelen

www.entoen.nu