SamSam

Uganda, Vechten voor je toekomst.

Multimedia project voor de bovenbouw van het basisonderwijs, waarbij kinderen uit diverse culturen worden geportretteerd aan de hand van een thema. Via de webexpeditie werden scholen uitgenodigd om thematische vragen te stellen aan de hoofdrolspelers uit de film.

Logline Uganda: Drie jonge boksers proberen de armoede te ontstijgen door zich naar de top de boksen   en daarmee hun familie en leefgemeenschap te helpen.

Voor Samsam in samenwerking met het NCDO

Samenstelling & Regie:
Katinka de Maar

Producent:
Jongens van de Wit

Aan bod kwamen:

  • 2008 webexpeditie India
  • 2009 webexpeditie Ghana
  • 2010 webexpeditie Ambon
  • 2011 webexpeditie Uganda

Lengte:
drie delen van 15 min.

Bekijk een fragment op youtube…

https://www.samsam.net/hulp-komt-van-alle-kanten/